Povratak na prethodnu

Valpovo

VALPOVO

Valpovo je zanimljivi grad u Slavoniji obilježen trima rijekama ( Karašicom koja izvire kod Našica, protječe kroz Valpovo i ulijeva se u Dravu kod Josipovca; zapadno od grada protječe Vučica, a sjeveroistočno rijeka Drava) bogatim oranicama i gustom park-šumom. Valpovo je administrativno središte i njegovih 7 prigradskih naselja: Nard, Š...

DVORSKA KAPELA SV. TROJSTVA - VALPOVO

Najstarija crkva u Valpovu, dvorska kapela Sv. Trojstva nalazi se u sklopu dvorca Prandau-Normann. Sagrađena je u XV st. kao kapela Sv. Ladislava unutar utvrde bana Ivana Morovića. U XVI st., za osmanlijske okupacije prenamijenjena je u džamiju, a u XVIII st. (1723.g.) obnovljena je u baroknom stilu i posvećena u kapelu. Danas se u njoj se na...

VALPOVAČKI PARK

Valpovo se odlikuje i značajnom prirodnom baštinom parkovne arhitekture perivoja kontinentalne Hrvatske. Isprva zaslugom Josipa Prandaua barokno oblikovana park-šuma lovišta Zvjerinjak iz XVIII st., početkom XIX st. preoblikovana je u perivoj engleskog tipa koji se širio od dvorca Prandau-Normann prema jugu. Valpovački perivoj je osim bogatstv...

KULA - VALPOVO

Na sjevernom dijelu valpovačkog dvorca nalazi se srednjevjekovna kula i dio bedema, gotovo u cijelosti jedini očuvan primjer svjetovne arhitekture tog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zidana je opekom, visoka dva kata koji završavaju vidikovcem; i u prizemlju i na oba kata nalazi se kružna prostorija s nadsvođenom kupolom, zidovi su širok...

DVORAC PRANDAU - NORMANN (INTERIJER)

Još je od XV st. ovaj lijepi slavonski kraj u posjedu hrabrog viteza, bana Ivana Morovića, zaštitnika kršćanstva, plemića odanog kralju ugarskom koji znak zmaja utiskuje u kulu i kao da je time obilježava za spomen budućim generacijama. Prolaze stoljeća, turska vojska s njima, izgled i običaji dvorski se mijenjaju, kralj Karlo V...

DVORAC PRANDAU - NORMANN

Dvorac Prandau-Normann nalazi se u slavonskom gradiću Valpovu, velik je i vrijedan povijesni i kulturni spomenik svjetovne arhitekture u Hrvatskoj. Isprva se na ovom mjestu nalazila srednjovjekovna utvrda od koje je ostala dobro sačuvana sjeverna kula i dio vanjskih bedema na koji su se u XVIII st. dogradila bočna barokna krila koja su zagradi...

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...