Povratak na prethodnu

Varaždin

VARAŽDIN

Grad Varaždin nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u plodnoj aluvijalnoj ravnici Hrvatskog zagorja koja se spušta prema Dravi u smjeru jugozapad - sjeveroistok. Prema arheološkim nalazima, područje grada bilo je naseljeno još u rimsko doba, o čemu svjedoče i imena dviju danas postojećih ulica - Via Militum i Via Petovia (današnje uli...

SMJENA GRADSKE STRAŽE - VARAŽDIN

Varaždinska građanska garda - Purgari uz grb i zastavu čine treći simbol grada Varaždina. Članstvo u gardi može ostvariti samo rođeni Varaždinac koji se odlikuje moralnim vrijednostima koje su promicane Statutom. Prvi Statut Garda je dobila od Marije Terezije još 1750.g., osim toga ima i svoj orkestar i zastavu, a Purgari odjeveni u ...

KATEDRALA - VARAŽDIN

Smatra se da je katedrala Uzesenja BDM najljepša barokna građevina u Varaždinu. Isprva je bila isusovačka crkva (jednobrodna, sa šest pobočnih kapela nad kojima su dvije galerije) i samostan, kasnije je služila pavlinskom redu; građena je od 1642. - 1646. g. pod vodstvom Juraja Matote, a pod pokroviteljstvom grofa Gašpara Draškovića...

STARI GRAD - VARAŽDIN

Stari grad Varaždin jedna je od kulturno-povijesnih znamenitosti Varaždina, nalazi se na sjeverozapadnom dijelu grada, a u njemu je danas smješten Gradski muzej Varaždin. Tvrđava se prvi put spominje u XII st. i vjeruje se da je tada bila sjedište varaždinskih župana, krajem XIV st. dolazi u vlasništvo grofova Celjskih koji je pregrađuju u goti&#...

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...