Postanite član

Ukoliko ste nakon pregleda sadržaja stranice CRO FILM-a i dodatnih informacija o suradnji dobivenih telefonskim ili osobnim kontaktnom sa članovima Udruge CRO FILM odlučili pristupiti Udruzi i postati njenim aktivnim članom, predlažemo da pogledate službene Odluke o članstvu iz Statuta Udruge CRO FILM.

Dobro nam došli!

(Iz Statuta Udruge CRO FILM)

članak 17.

član Udruge može imati sljedeći status:

» redoviti član
» mladi član
» podupirući član
» počasni član

uz ostale uvjete određene Statutom:

» redovitim članom može postati svaka poslovno sposobna punoljetna fizička osoba, te svaka pravna osoba, pod uvjetom da ih predlože najmanje dva punopravna člana Udruge
» mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina, za koju zahtjev za upis u članstvo potpisuje roditelj ili skrbnik
» podupirućim članom može postati svaka osoba koja redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom (donacijom) pomogne razvoj i napredak Udruge i ostvarenje njenog projekta ako se prethodno s tim osobno suglasi
» počasnim članom može biti proglašena osoba koja je izuzetno zaslužna za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Udruge. Počasnog člana proglašava Skupština Udruge temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

članak 18.

Udruga vodi popis svojih članova.

članak 19.

Udruga izdaje svojim članovima iskaznice sa rokom važenja ograničenim odlukama Upravnog odbora Udruge. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Prestanak članstva

članak 20.

članstvo u Udruzi prestaje:

» isključenjem temeljem slobodno izražene volje člana Udruge iskazane pismenom izjavom
» isključenjem uslijed nepoštivanja odredbi Statuta, odluka tijela Udruge ili uslijed ponašanja
i postupaka kojima se narušava ugled Udruge ili joj se nanosi druga šteta » isključenjem zbog neplaćanja članarine za prethodnu godinu do početka tekuće godine
» smrću člana, odnosno prestankom pravne osobe
» prestankom Udruge
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna. Ukoliko je članstvo prestalo zbog neplaćanja članarine, član ima pravo podnijeti zahtjev za ponovnim upisom u članstvo Udruge, ali nakon što namiri u cijelosti dospjele iznose članarine do dana podnošenja zahtjeva za upis u ponovno članstvo.

Prava i obveze članova

članak 21.

Prava i obveze svih članova Udruge su:
» dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Udruge
» iznošenje mišljenja i prijedloga
» pridržavanje Statuta i drugih akata Udruge, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u neprofesijskoj filmskoj i video djelatnosti
» sudjelovanje u ostvarivanju programa i ciljeva Udruge
» čuvanje i podizanje ugleda, te zaštita interesa Udruge
» stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad

Posebna prava i obveze redovitih članova su:
» sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u tijela Udruge
» bavljenje filmskom i video djelatnošću koristeći imovinu i stručnu pomoć Udruge, a u skladu sa odlukama njezinih upravnih tijela
» posvećivanje naročite pozornosti vlastitom filmskom i video stvaralaštvu
» skrb o razvitku Udruge i skrb za financijsku potporu za ostvarivanje ciljeva Udruge
» izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza
» plaćanje članarine
» čuvanje imovine Udruge
» potpisom potvrditi Izjavu o autentičnosti autorskog djela

Mladi članovi imaju sva prava i obveze redovitih članova, osim sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u tijela Udruge.

članak 22.

Prava i obveze članovi stječu danom prijama u članstvo Udruge.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...