Povratak na prethodnu

CRKVA SV. NIKOLE - CAVTAT

Župna crkva sv. Nikole (XV st.) nalazi se u samoj gradskoj jezgri, često posjećena i od onih koji traže utjehu u miru, kao i onih koji se žele upoznati sa kulturnom ostavštinom umjetnika ovoga područja. Preko kamenih skala okruženih balustradom ulazi se u crkvu koja je u unutrašnjosti barokna, oslikana djelima znamenitih umjetnika (Carmello Reggio Palermitana, Vlaho Bukovac i dr.) koja se protežu i na Pinakoteku smještenu u sklopu crkve - galeriju slika od XV st. do danas. Impozantan je i renesansni zvonik - "na preslicu" - s osmerokutnom kupolom i četiri ukrasne bifore. Prostor unutar i ispred crkve koristi se i za održavanje koncerata i kulturnih manifestacija i time postaje aktivnim i još uvijek aktualnim sudionikom svakodnevnog života.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...