Povratak na prethodnu

SAMOSTAN GOSPE OD SNIJEGA - CAVTAT

Samostan je osnovan 1484. na poticaj dubrovačke Male braće (radi osnivanja vlastite provincije) i građen u dva perioda: franjevačkom (iz 1484.) i donatora plemića Franka Gučetića (iz 1502. - sadašnji samostan). Kompleks je klaustralni, jednokatni, pravokutna oblika sa crkvom u istočnom krilu i vrtom sjeverno, koji je pomno i sa mnogo ljubavi uređen i oplemenjen biljnim svijetom sa različitih dijelova svijeta. Cisterna u klaustru izgrađena je 1878. za potrebe mornara. Od 1921-1924. u samostanu djeluje gimnazija koju je otvorio fra Frano Jurić. Samostan je bio čuvar zaklade dr. Baltazara Bogišića (1920-1931). Iza 1839. u samostanu su: zdravstveni ured, carinarnica, pošta, lučka oblast. Danas se u samostanu povremeno održavaju umjetničke priredbe, izložbe i koncerti. Samostan s crkvom je registriran kao spomenik kulture 1984.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...