Povratak na prethodnu

KNIN

Grad Knin se danas nalazi u šibensko-kninskoj županiji, smješten u kraškoj nizini, omeđen planinama kroz koje teče sedam rijeka; dobro je povezan cestovnim i željezničkim prometnicama i sa hrvatskom unutrašnjosti i sa Dalmacijom. Konstantin VII. Porfirogenet u X st. prvi puta spominje naziv Knin u djelu De administrando imperio (Upravljanje carstvom) kao centar županije Tnena, no prema nekim arheološkim nalazima sa brda Spas ovaj kraj bio je naseljen već u rimsko doba. Knin je u prošlosti bio utvrđeni grad, glavno sjedište hrvatskih kraljeva u ranom srednjem vijeku, jer se iz Knina sigurnije moglo vladati područjem i Liburnije i Dalmacije, a i pokatoličavati poganske Hrvate u Gackoj, Lici i Krbavi, o čemu svjedoči veći broj crkvenih objekata na kninskom području sagrađenih u doba kneza Trpimira. Kroz stoljeća, od stvaranja rane hrvatske države do danas Knin je bio pojam odvažnog i domoljubnog hrvatskog grada, koji je kroz sve potrese i tuđinska posezanja izlazio čvršći, još odlučniji da se sa svojim stanovnicima izbori za kvalitetnu i bolju budućnost.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...