Povratak na prethodnu

KNINSKA TVRĐAVA

Kninska tvrđava je zaštićena fortifikacijska građevina i upisana u registar Kulturne baštine Republike Hrvatske kao spomenik nulte kategorije. Duga je 470 m2, široka 110m2, sa zidovima i bedemima visokim i do 20m i dijeli se na tri grada: sjeverni, srednji i južni. Svaki je dio grada zaštićen puškarnicama i topovskim otvorima, a međusobno su povezani gradskim vratima i pokretnim mostovima. Postojanje utvrde, a kasnije i naselja na sjevernom dijelu brda Spas poznato još od X st. Podno utvrde, kninskog kastruma (Tnin, Tnen, Tigino castro) vrlo se rano formira i civilno naselje sa crkvenim objektima – podgrađe Borgo de Tina. U utvrdi su se nalazile svečane dvorane, "palača" hrvatskih vladara, u kojoj su izdavali svoje isprave i boravili sa svojim dvorjanicima kada su bili u Kninu. Na drugom povišenom platou brda Spas, južno od utvrde Tnene, kasnije je izgrađeno i drugo manje utvrđenje – kaštel Lab (castro Lab, Labwar) u kojem je bilo sjedište vicebana (podbana). Moguće je da su se u XV st. zbog opasnosti od turskih osvajanja ta dva kastruma spojila u jedinstvenu cjelinu. Svoj današnji izgled tvrđava je dobila za vladavine Venecije (od 1688. do 1713. godine), na čemu možemo zahvaliti venecijanskom graditelju Alberghettiju i hrvatskim majstorima Ivanu Macanoviću i njegovom sinu Ignaciju. Godine 1995. postavljanjem hrvatskog barjaka na vrh kninske tvrđave označen je kraj Domovinskog rata i time je ovo mjesto potvrdilo snažnu oznaku simbola cjelovite i nedjeljive hrvatske države, samostalne, slobodne i neovisne.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...