Povratak na prethodnu

JASENOVAC

Općina Jasenovac smještena je na 168,5 km2 sjeveroistočnog dijela Sisačko-moslavačke županije, omeđena rijekama Trebežom, Savom, Unom i kanalom Veliki Strug i sadrži 10 naselja. Naselje Jasenovac udaljeno je 8 km od čvorišta Novska na X. paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana-Bregana-Zagreb-Lipovac. Premda općina Jasenovac nije ni prije Domovinskog rata bila industrijski razvijena, sadašnji dobar prometni položaj - blizina autoceste i granice sa BiH, prirodna bogatstva šuma i savskog šljunka imati će utjecaja na brži razvoj gospodarstva ovog kraja. Budući da se cijelo područje općine nalazi u Parku prirode Lonjsko Polje, a i blizine Krapja, sela graditeljske baštine u kojem se svake godine u rujnu obilježava Dan europske baštine, turizam postaje sve jača grana jasenovačkog gospodarstva.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...