Povratak na prethodnu

NEREŽIŠĆA - SKALINADA KOPILA

Prepoznatljiva slika iz Nerežišća je i skalinada (kamene stube) od trga ispred crkve sv. Margarite do župne crkve Gospe od Karmela i osnovne škole (nekad Kneževog dvora) - zvana Kopila. Dalmatincima poznata riječ, kontinentalcima stvara nedoumicu – no "kopila" su označavala naslagane hrpe kamenja koje su ili obilježavale granice vlasništva nad zemljom ili neku osobitu oznaku na određenom području (npr. grobni humak); kadkad su samo pokazale kako je vrijedan čovjek u stanju učiniti plodnom škrtu zemlju kad je oslobodi tereta. Isprva je put bio posut sitnim i krupnim kamenjem kako bi se lakše došlo do cilja, no sve je lakše postalo od 1977.g. kad je sagrađena skalinada. Korak po korak gore ili dolje, a kad treba uhvatiti daha i opustiti umorne noge – sjesti na "šentadu" (kamenu klupicu) i u sebi zahvaliti na tom trenutku mira i odmora.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...