Povratak na prethodnu

ĐAKOVAČKA KATEDRALA - UNUTRAŠNJOST

Unutrašnjost đakovačke katedrale sv. Petra bogato je ukrašena freskama i kipovima njemačkih umjetnika, oca i sina Seitz, raznolikim ornamentima majstora Voltolinija, kamenim reljefima kipara Luje Lozice, Ivana Rendića. Sedam pomoćnih oltara, raskošni glavni oltar, propovjedaonica i biskupska katedra, velike orgulje na pjevačkom koru, starozavjetni motivi po uzdužnoj lađi, novozavjetni na poprečnoj... mogu se vidjeti svakodnevno, čak i bez najave, srećom po sve one koji žele potražiti odmor ili utočište od zaglušne buke svakodnevice.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...