Povratak na prethodnu

ZADAR - SV. DONAT

Svaki grad ima svoj prepoznatljivu građevinu, simbol koji ga predstavlja u vizualnoj komunikaciji. Za Zadar je to crkva sv. Donata, građena u ranom srednjem vijeku IX st. , predromaničkih obilježja tadašnjeg europskog graditeljstva dvorskih crkava ranobizantskog i karolinškog doba. Osobitog je kružnog tlocrta, visoka 27 m, široka 22 m rađena na temeljima rimskih stupova s obližnjeg Foruma s puno žbuke i lomljenog kamena, slične arhitekture kao i crkva San Vitale u Ravenni i Dvorska kapela Karla Velikog u Aachenu. Isprva je bila posvećena Sv. Trojstvu, a od XV st. preimenovana je u crkvu sv. Donata koji je i započeo njenu gradnju u IX st. Već duže vrijeme crkva ne služi u vjerske svrhe, već se u njoj zbog dobre akustičnosti održavaju koncerti srednjovjekovne i renesansne glazbe "Glazbene večeri u Donatu".

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...