Povratak na prethodnu

ZADAR - SV. STOŠIJA (unutrašnjost)

Unutrašnost katedrale je impresivna sa središnjom lađom tri puta širom od pobočnih od kojih je odijeljena dugim nizom stupova i pilona, povišenim prezbiterijem sa obostranim nizom 54 drvena gotička korska sjedala iz XV st. sa dva osobita sjedala - biskupskog sa sjeverne i kneževog s južne strane, ranogotičkim ciborijem s različito ukrašenim lukovima i nadbiskupskom katedrom iza glavnog oltara. Ispod prezbiterija nalazi se kripta, a s južne strane smještena je vjerna kopija krstionice iz VI st. koja je nažalost potpuno uništena za II svj. rata. Sakristija je najstariji dio katedrale, nazivana još i kapela sv. Barbare i nalazi se u desnoj lađi, dok je na lijevoj strani, na sjevernom dijelu smješten kameni sarkofag sa relikvijom sv. Stošije. Galerijski prostor, pobočni oltari,slike i skulpture pojačavaju dojam veličine i uzvišenosti ovog mjesta koju upotpunjava zvuk novih orgulja.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...