Povratak na prethodnu

ZADAR S BEDEMA

Sa zadarskih bedema puca pogled na gradsku luku i most koji spaja jezgru starog grada na poluotoku sa novim naseljima na obali i putem prema zaleđu. Današnji Gradski most dug je 152 m, širok 6 m,sagrađen je 1962.g. i razlikuje se od prvog mosta sagrađenog 1928.g. po tome što se prvotni mogao otvarati po sredini i puštati veće brodove na istočni dio luke, a ovaj to ne može učiniti. Stari most bio je uništen eksplozijom za II svj. rata, potom je 1949.g. bio postavljen pontonski most na limenim bačvama (koji je isto mogao propustiti brodove), a sadašnjim prolaze rijeke ljudi - poslovno danju, a u romantičnim šetnjama noću.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...