Povratak na prethodnu

ZADAR - CRKVA SV. ŠIME

Na Poljani Šime Budinića u Zadru nalazi se crkva sv. Šimuna, zanimljiv i poseban izvor kulturnih, povijesnih i umjetničkih priča iz davnina. Isprva se ovdje nalazila starokršćanska trobrodna bazilika sv. Stjepana, no preimenovana je u crkvu sv. Šimuna u XVI st. kada je u nju donesena škrinja sa tijelom sveca koji je prošao put od Palestine do Carigrada, pa u XIII st. brodom prema Mlecima; oluja je zaustavila brod i mletačkog plemića-križara u Zadru gdje je ovaj i umro, no prije smrti je gradskim ocima i redovnicima skrenuo pozornost na teret koji je nosio sa sobom. Ovi su pročitali zabilješke o moćima sveca i škrinju položili u crkvu Velike Gospe u kojoj je i ostala 300 godina. Potom se u Zadru učvršćuju bedemi za obranu od Turaka, ova crkva se djelomično ruši i tijelo sv. Šimuna prenose u crkvu sv. Stjepana, bogatu brojnim umjetninama, slikama, kipovima, kaležima i reljefima.. Međutim, osobita vrijednost ove crkve je srebrom okovana škrinja, izuzetno srednjevjekovno djelo zlatarske umjetnosti XIV st., ali i prikaz načina života zadarskih žitelja i povijesnih prilika tog vremena. Nakon što je 1358.g. potpisan između Ludovika I Anžuvinca i Mletaka Zadarski mir, kralj je odobrio kraljici Elizabeti Kotromanićevoj platiti izradu raskošne srebrne škrinje kao zavjet za rođenje muškog potomka Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu...Škrinju je izradio 1380.g. zlatar Franjo iz Milana od cedrovog drva, 250 kg srebra s pozlatom izvana i iznutra, a drže je dva brončana anđela, izlivena iz turskih topova XVII st. I danas se štuje sv. Šimun, u Zadru kao zaštitnik grada i puka 8. listopada, zaziva za dobro zdravlje i sretan porod - ako je moguće - muškog potomka.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...