Povratak na prethodnu

PULA - AUGUSTOV HRAM

Povijest grada Pule bogata je i seže daleko u prošlost, o čemu i danas govore njeni samo naizgled nijemi kameni svjedoci; brojni su, dobro očuvani još iz antičkih vremena rimske vojne luke i naseobine i prisutni u svakodnevnom životu današnjih stanovnika. Poseban je pak osobni doživljaj prolaska kroz vrijeme kad dođete na pulski Forum uspinjući se stubama do ulaza u hram posvećen slavnom Rimu i caru Oktavijanu, kasnije slavljenom Augustu - ROMAE ET AUGUSTO CAESARI DIVI F. (ILIO) PATRI PATRIAE (Romi i Augustu, sinu božanskog Cezara, ocu domovine). Sagrađen je između 2. godine pr.n.e. i 14. godine n.e. kao tipičan rimski hram onoga vremena - sa prostranim trijemom, stupovima koji završavaju korintskim kapitelom na kojem leži arhitrav sa ukrašenim frizom, sa okruglim medaljonom u središtu trokutastog zabata, koji je sa krovom hrama uokviren vijencem i kazetiranim ukrasima. Sa trijema ulazi se u "celu" prostoriju zatvorenu teškim kamenim blokovima - na jednom zidu vidljive su originalne željezne spojnice iz vremena gradnje hrama, dok je drugi obnovljen nakon bombardiranja krajem II svj. rata. Tijekom stoljeća mijenjala se namjena hramskog prostora - od štovanja Rima i božanskog Augusta, srednjovjekovne crkve, potom žitnice, austrougarskog muzeja kamenih spomenika do današnjeg vremena i Arheološkog muzeja Istre - lapidarija u kojem se čuvaju kamene skulpture i dijelovi reljefa pronađenih sa pulskog lokaliteta kao i onih diljem istarskog poluotoka.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...