Povratak na prethodnu

ŽUPA DUBROVAČKA - TRAGOM PREDAKA

Župa dubrovačka graniči s Gradom Dubrovnikom na sjeverozapadu i općinom Konavle na jugoistoku, dok prema sjeveroistoku graniči s Bosnom i Hercegovinom, a prema jugozapadu ima pogled na otvoreno more. Prvi pronađeni tragovi ljudskog života u Župi je kameni jezičasti klin nađen kod mjesta Dubac, koji se danas čuva u dubrovačkom muzeju. O prisutnosti ljudske civilizacije ovih prostora svjedoče i prethistorijske gomile – tumulusi, grobnica s jednim i više grobova. U željezno doba ovdje živi ilirsko pleme Dalmata, koji su u unutrašnjosti ostavili brojne gradine, potom Ardijejci, Grci i Rimljani, o čijoj prisutnosti svjedoče i kameni spomenici na Spilanu iznad Plata i na Gracu Velikom. U Mlinima su otkriveni ulomci mramornih ploča i rimski novac. Poslije propasti Rimskog carstva, Župom vladaju istočni Goti, a od 537. godine Bizant. Početkom 7. stoljeća prostor nastanjuju Hrvati što potvrđuju i starokršćanski spomenici kulture. U srednjem vijeku naselja općine svoju povijest pišu zajedno s poviješću Dubrovačke Republike. Župa dubrovačka pripadala je dubrovačkom teritoriju zvanom Astareja. U srednjem vijeku se još zvala i Brenum, pa Žrnovnica, da bi na kraju bila prepoznatljiva kao Župa Dubrovačka. Njene sjeverne granice prema zaleđu utvrđene su 1366. godine. U sastavu je Općine Dubrovnik – Grada Dubrovnika sve do 1997. godine kad postaje zasebna općina. Tragom predaka ...smo obuhvatili zaseok Savinovići (u narodnom izričaju Zakula) prema nazivu obitelji koja od XV st. živi na ovom prostoru u okviru sela Čelopeci, koji pak čine dio područja Čibača Župe dubrovačke. Groblje sv. Matije – u punom vlasništvu bratstva sv. Matije – na Maćelu kod Čelopeka smješteno je uz crkvu, jednu od najstarijih na području Župe koja se spominje još u XIV st. Zanimljivost u je da su se pokojnici do početka XX st. polagali zamotani u lincule-plahte u zajedničkoj, obiteljskoj grobnici, a tek s početkom XX st. polažu individualno.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...