Povratak na prethodnu

KONJŠČINA - STARI GRAD

Stari Grad Konjščina zaštićeni je spomenik kulture čija povijest seže daleko u XV stoljeće. Tada je sagrađen kao drveni kaštel dozvolom kralja Matije Korvina koji je 1477.g. ukazom dozvolio Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici. Nakon što su vlastelini dobili pravo održavanja tjednog sajma, u drugoj polovini XV st. nastaje trgovište Selnica. U blizini utvrde odigrala se 1545.g. bitka sa Turcima, spominje se i u spisima o seljačkoj buni 1573.g. Za vladanja Mihaela Konjskog u XVI st. kamena utvrda je zamijenila drvenu, a kaštel dobio naziv Konjščina.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...