Povratak na prethodnu

DIOKLECIJANOVA VRATA

Četvora vrata palače rimskog cara Dioklecijana (punog imena Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (243-316.), rodom iz Salone (Solina) omogućavala su ulaz u raskošnu carsku vilu, no koja je izgledom i uređenjem mogla poslužiti i kao castrum-vojni logor. Palača je bila ograđena bedemima, sa kulama na uglovima i podijeljena dvjema glavnim ulicama koje su se sjekle pod pravim kutem-cardo i decumanus (što i podsjeća na ulice u castrumu - via praetoria i via principalis). Cardo se pružala smjerom sjever-jug i počinjala je od Zlatnih vrata (Porta Aurea; Porta Septemtrionalis) - glavnog kopnenog ulaza u palaču sa dvostrukim vratima i arhitravom sa lukom i nišama s kipovima - do Peristila, glavnog trga ispred careva stana i njegovim mauzolejem na lijevoj strani (danas crkva sv. Dujma). Srebrna vrata (Porta Argentea; Porta Orientalis) na istočnom dijelu bila su početna točka decumanusa koji je završavao sa Željeznim vratima (Porta Ferrea; Porta Occidentalis) na zapadnom dijelu palače. Decumanus je dijelio palaču na dva dijela - sjeverni u kojem je bila smještena vojska, posluga i gospodarske zgrade i južni dio u kojem je živio Dioklecijan sa ženom Priskom i kćeri Valerijom. Ta troja vrata bila su ulaz u palaču sa kopnene strane. Mjedena vrata (Porta Aenea; Porta Meridionalis) bila su jedina vrata s morske strane. U slučaju napada na palaču, omogućavala su bijeg preko mora.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...