Povratak na prethodnu

GRGUR NINSKI I SV. EUFEMIJA

Veliki brončani kip Grgura Ninskog, hrvatskog biskupa iz X st. izradio je kipar Ivan Meštrović 1929.g. i postavio ga isprva na Peristil, da bi iza II svj.rata bio premješten ispred sjevernih, Zlatnih vrata Dioklecijanove palače. Meštrović je izradio još dva kipa Grgura Ninskog-jedan je u Ninu, drugi u Varaždinu, a prema urbanoj legendi za sreću i ostvarenje želja potrebno je protrljati palac kipa. Grgur Ninski živio je u Ninu oko 900.-929. g. i bio veliki zagovornik staroslavenskog jezika i narodnog pisma glagoljice kao i glagoljaškoga bogoslužja, za što je i javno istupio na crkvenom saboru u Splitu 925.g., uz podršku kraljaTomislava. Papa Ivan X je zaključke sabora trebao potvrditi, no to nije učinio, nego je 928.g. sazvan drugi crkveni sabor na kojem je ukinuta Ninska biskupija, a Grguru Ninskom dodijeljena Skradinska biskupija; crkvena vlast nad cijelom Hrvatskom i Dalmacijom predana je splitskom nadbiskupu, a latinski jezik je postao službeni u liturgiji. No, budući da je svećenika koji su znali latinski jezik bilo malo,crkveni su se obredi ipak održali na staroslavenskom jeziku, a s njime i hrvatsko narodno pismo glagoljica, tako da je oboje postalo dio naše pučke kulture. Iza kipa G.Ninskog uzdiže se zvonik crkve sv. Eufemije (XVIII st.), a malo niže, sa zapadne strane vide se ostaci te crkve iz XI st., kapela sv. Arnira (Juraj Dalmatinac 1445.g.) i tragovi samostana benediktinki. Crkva Sv. Eufemije (Sv. Benedikta) izgrađena je prije osnivanja samostana. Od nje su sačuvani samo donji dijelovi, ali je njezin izgled trobrodne bazilike poznat prema starim nacrtima, izrađenima prije požara koji ju je potpuno uništio 1878.g. Sa južne strane crkve nalazi se kapela i sarkofag bl. Arnira, splitskog nadbiskupa kojeg su kamenovanjem 1180.g. ubili knezovi Kačići u Poljicama kad je od njih tražio dodatne namete sa zemljišnih posjeda prema (lažnim?) darovnicama biskupiji. Benediktinke iz samostana primile su tijelo nadbiskupa, a kasnije ga Crkva proglašava blaženim i traži Jurja Dalmatinca da mu izradi sarkofag i kapelu s južne strane predromaničke crkve sv. Eufemije. Sada se kroz staklene plohe vidi samo gipsani odljev tog sarkofaga, jer je za autrijske uprave kameni original prodan u Kaštel Lukšić.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...