Povratak na prethodnu

JUPITEROV HRAM

Jupiterov hram nalazi se nedaleko Peristila, u sklopu Dioklecijanove palače, bio je posvećen vrhovnom rimskom božanstvu Jupiteru, kojeg je car Dioklecijan osobito štovao; svakoga bi jutra kroz nadsvođeni prolaz kolonada odlazio iz svoje palače u Jupiterov hram, kadkada i u Venerin i Kibelin koji su se nalazili u blizini. Ispred Jupiterovog hrama postavljena je sfinga, identična onoj sa Peristila, koja je kao i još deset drugih donesena iz Egipta. Na pročelju hrama, iznad ulaznih vrata prikazuju se likovi božanstava, heroja, prikaza-Victoria, dva maskerona, dva Tritona, Helios, Hercules, Jupiter, Apolon; dovratci su bogato ukrašeni, a osobito je impresivan bačvasto kasetirani svod hrama koji je kasnije majstor Aleši iskoristio kao predložak za trogirsku krstionicu (XV st.). U VI st. Jupiterov hram postaje krstionica posvećena sv. Ivanu Krstitelju, a kripta sv. Tomi. U XI st. nad krstionicom bio je izgrađen ranoromanički zvonik, koji je kasnije srušen. U XIII st. postavljaju krsni zdenac (u koji su se nekad krštenici uranjali) od dijelova oltarne katedralne pregrade iz XI st. Na jednoj plohi vidljiva su tri lika, vjerojatno kralj Petar Krešimir IV ili Zvonimir sa podanicima. Na drugoj je prisutan pentagram sa cvijećem i pticama unutar zvijezde koja je okružena vijencem i označava Sveto Trojstvo i dvije naravi Isusa Krista-božansku i ljudsku. Ostale ploče oslikane su motivima hrvatskog pletera u raznim simbolima. Osim zdenca još su tri znamenitosti unutar krstionice - sarkofag Ivana Ravenjanina (VIII st.), prvog splitskog nadbiskupa, sarkofag splitskog nadbiskupa Lovre (XI st.) suvremenika kralja Zvonimira i kip sv. Ivana Krstitelja kojeg je 1960. isklesao majstor Ivan Meštrović. Ispred krstionice je renesansni sarkofag Jakoba Selembrija iz XVI st.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...