Povratak na prethodnu

LEPOGLAVA & UNESCO

Za trajanja 16. međunarodnog festivala čipke Lepoglava 2012. u prostorijama Turističkog kulturnog informativnog centra u Lepoglavi bila je prikazana izložba Hrvatska nematerijalna baština na UNESCO-ovim listama. "Nematerijalna baština po svojoj definiciji predstavlja običaje, vjerovanja, znanja, vještine, pojave duhovnog stvaralaštva koja se prenose predajom, a društva, grupe ili pojedinci prepoznaju ju kao svoju baštinu, a manifestira se osobito kroz: jezik, dijalekte, govore i toponimiku te usmenu predaju ili izričaje; folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, mitologije; tradicijska umijeća i obrte; znanje i vještine vezane uz prirodu i svemir; kulturološke prostore gdje se tradicionalne pučke vrijednosti sreću u povećanoj mjeri te mjesta gdje su se pričale priče, održavali sajmovi, svetkovine ili godišnje procesije. Usmena i nematerijalna kulturna baština međunarodno je prepoznata kao bitna i vitalna odrednica očuvanja kulturnog identiteta." (preuzeto sa www.min-kulture.hr) U nematerijalnu baštinu RH ubrajamo: 1. Čipkarstvo (Lepoglava, Pag i Hvar) 2. Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog Primorja 3. Dubrovačku festu sv. Vlaha 4."Kraljice" (ljelje) iz Gorjana (godišnji proljetni ophod) 5. Procesiju "Za križen" na Hvaru 6. Drvene igrčke Hrvatskog zagorja 7. Kastavske zvončare (godišnji pokladni ophod zvončara sa područja Kastavštine) 8. Licitare - medičarski obrt s područja sjeverne Hrvatske 9. Sinjsku alku - viteški turnir iz Sinja 10. Ojkanje (glazbeni izričaj) 11. Bećarac - pjesme i plesovi Slavonije, Baranje i Srijema 12. Njemo kolo Dalmatinske zagore

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...