Povratak na prethodnu

TROGIRSKA KATEDRALA - RADOVANOV PORTAL

Za svoje vladavine u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od 1226.-1241.g. herceg Koloman (mlađi brat kralje Bele IV) poticao je i gradnju trogirske katedrale. Budući da je majstor Radovan bio cijenjen zbog svoje vještine i umijeća, povjerena mu je izrada portala (1240.g.), kojeg je u suradnji sa drugim majstorima učinio najznačajnijim srednjovjekovnim portalom u ovom dijelu Europe. U vrijeme gradnje portala u Trogiru je živio biskup Treguan, žestoki protivnik katarske hereze koji je i poticao gradnju trogirske katedrale, što se i vidi u znaku križa na naličju lunete portala s natpisom: „Tko god vjeruje da je znak križa put svjetla, nek ne čini ništa nedostojno protiv časnog znaka.“ Radovanov portal završen je u XIV st., sa još ponekim intervencijama u XV i XVII st. Majstor Radovan izradio je Rođenje Kristovo (Otkupljenje, obećanje spasenja), središnji motiv portala na luneti (različit od tada u Europi uobičajenih lunetskih motiva Posljednjeg Suda), kao i sve ostale motive prvog koncentričnog luka, osim dva reljefa anđela. Međutim, drugi gotički majstori autori su reljefa vanjskog luka portala koji prikazuju motive Isusova života, Raspeća i Uskrsnuća. Nad lunetom nalazi se gotički kip sv. Lovre. Majstor Radovan izradio je unutrašnje dovratnike s alegorijskim prikazom mjeseci i radova vezanih uz njih (osim Veljače s lijevog dovratnika). Drugi majstori iz njegove radionice učinili su vanjske dovratnike na kojima se nalaze se prikazi apostola, po tri sa svake strane. Na unutrašnjim stranama prikazi su životinja koje su također isprepletene u biljne vitice, kao u šumi koja predstavlja opasnost, lutanje, grijeh i tamne predjele ljudske duše. Ljudski rod ide svom spasu iz doba prije zakona (na stupićima), kroz iskupljujući rad (na unutarnjim pilastrima) do vjere koju predstavljaju sveci i apostoli (na vanjskim pilastrima). Bočno se nalaze kipovi praroditelja, Adama i Eve koji stoje na lavovima. Portal je najznačajnije djelo romaničko-gotičkog stila u Hrvatskoj, sa visokom razinom umjetničke izrade tog vremena i u europskim okvirima.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...