Povratak na prethodnu

TROGIR - KATEDRALA SV. LOVRE

Jedna od istaknutih trogirskih znamenitosti, spomenik kulture pod zaštitom UNESCO-a je katedrala sv. Lovre, odnosno sv. Ivana Trogirskog. Nalazi se na mjesu ranokršćanske bazilike koju su uništili Saraceni 1123. god. Posvećena je sv. Lovri, no poznata je i kao katedrala sv. Ivana (zaštitnik grada, preminuo 1111.), biskupa koji je bio poznat po kreposnom životu i otporu mađarskom kralju Kolomanu koji je okupirao Dalmaciju i cijelu Hrvatsku. Njena gradnja započinje oko 1200. god.; južni portal dovršen je 1213. god. ; 1240. potpisao se ("per Raduanum") majstor Radovan na zapadnom portalu; sredinom XIII. stoljeća već su dovršeni njeni zidovi. Središnji je brod nadsvođen tijekom prve polovine XV. stoljeća. Zvonik se dograđuje krajem XVI. stoljeća i u njemu se vidi presjek svih stilova - od romanike do manirizma. Iznad srednjeg sjevernog pilastra urezan je zlatni natpis: "NUMQUAM PRIUS 1598. (Nikako prije 1598.)", što znači da je gradnja katedrale trajala gotovo četiri stoljeća - zahvaljujući ne samo novčanoj pomoći Trogirana svih staleža, već i ugarsko-hrvatskih kraljeva (na središnjoj fasadi postoji mali okrugli otvor u kojemu se nalazi isklesani grb Anžuvinske dinastije kralja Ludovika). Sa sjeverne strane katedrale pridodaju se posebni volumeni krstionice (1467), kapele sv. Jerolima (1438), kapele bl. Ivana (1468) i sakristije (1446-500). Kapela sv. Ivana Trogirskoga (Ursinija) jedan je od najljepših renesansnih spomenika u Europi. Zahvaljujući američkoj zakladi Venetian Heritage Incorporation i g. Lowrence Lovettu renovirana je 2002.g. U katedrali se nalaze grobnice trogirskih obitelji Lučića, Andreisa, Kazotića, Bugoforte i dr., kneza Mladena III. Šubića Bribirskog ("Štita Hrvata") i humanista Frane Frankvila Andronika.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...