Povratak na prethodnu

TROGIRSKA KATEDRALA - KRSTIONICA

1460. g. Andrija Aleši (Dračanin), značajni albanski arhitekt i kipar dolazi iz Splita u Trogir sa zadatkom da uz katedralu sv. Lovre dogradi i krstionicu, ali i uredi katedralnu sakristiju. Krstionica je gotova 1467.g. i tada majstor Aleši upisuje svoje ime s unutarnje strane krstioničkih vrata: ANDREAS ALEXIUS DURRACHINUS OPIFEX MCCCCXII. Unutrašnost krstionice izrađena je prema unutrašnoj koncepciji Jupiterovog hrama u Dioklecijanovoj palači u Splitu; u njoj se prepliću stilovi gotike i renesanse. Krstionica sadrži i tri skulptorska djela Andrije Alešija: reljefe Kristovo Krštenje u luneti nad ulazom, u zabatu iznad oltara sv. Jeronim u pustinji i oltarnu skulpturu Ivana Krstitelja. Podnožje kamenice za krštenje čini skupina malih dječaka. Reljef je izuzetno važan dokument ranorenesansne skulpture u Dalmaciji (prof. Ivančević), a Aleši je „stvorio je svojom krstionicom prvo renesansno djelo u Hrvatskoj, u isto vrijeme kada se renesansa započela formirati u Italiji i nekoliko desetljeća prije nego što se renesansa počela javljati u drugim zemljama Europe“ (akademik Mutnjaković).

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...