Povratak na prethodnu

VRBOVEC - CRKVA SV. VIDA

U središtu Vrbovca nalazi se župna crkva sv. Vida koja se spominje još 1338.g, no stradala 1591. godine u turskom napadu kad je osvojen i spaljen grad Vrbovec. Temeljito je obnovljena u XVII st. da bi 1754. godine ponovno stradala u požaru. Današnji oblik dobila je obnovom u XVIII. st. kada je barokizirana, a od stare crkve ostao je tek gotički tlocrt. Uz crkvu se uzdiže vrlo visok toranj koji je u prošlosti imao stratešku ulogu osmatračnice. U crkvi su barokni oltari, veliko drveno raspelo, kalež iz 1722. godine i pacifikal iz 1725. godine. Zvona su lijevali poznati majstori Schifrer iz Zagreba (1803. godine) i Papst iz Varaždina (1846. godina). Kraj crkve se nalazi župni dvor iz 1818. godine. Nakon požara i obnove crkve na kor je uzidana crna mramorna ploča, koja i danas svjedoči da je crkvu 1805. god. posvetio zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...