Povratak na prethodnu

VRBOVEC

Prvi pisani podaci o Vrbovcu nalaze se u dokumentu kralja Bele IV. iz travnja 1244. g. kojim potvrđuje da je kralj Koloman darovao Vrbovec županu Junku. Vrbovec se 1398.g. pripaja posjedu Rakovec i ostaje s njim sve do ukinuća kmetstva, 1848. g. Vrbovec se naročito razvija u XVIII st., kad se uspostavlja kotarska sudska i upravna vlast, otvara osnovna škola. Oko 1800. g. Vrbovec dobiva poštu, a 1870. g. povezuje se željeznicom sa ostalim krajevima. Tijekom XIX st. osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo i Narodna čitaonica, a Julius Reininger podiže ciglanu. U XX st. Vrbovec se elektrificira, osnovana Hrvatska seljačka zadruga (1901.), Marvogojska udruga (1910.), Hrvatsko pjevačko društvo "Petar Zrinski" (1912.), Hrvatski sokol (1908.), radi se Tornica suhomesnate robe (1928). Stari grad Vrbovec se prvi puta spominje 1528.g. u pismu koje je kralju Ferdinandu I. uputio hrvatski ban Ivan Karlović. Tada se spominje i Kaštel koji je podignut za obranu od Turaka, ali nije poznato tko ga je i kada izgradio. Bio je to posjed Zrinskih, Erdodyja, Patačića i dr. Tu je 1621.g. rođen Petar Zrinski, koji je sa šogorom Franom Krstom Frankopanom optužen za urotu protiv cara Leopolda I i pogubljen 1671.g. u Bečkom Novom Mjestu. Kaštel i gospodarske zgrade uništene su u požaru tijekom seljačke bune 1755.g., pa je do ostala sačuvana tek jedna kula, danas zvana kulom Petra Zrinskog. Obitelj Patačić je nakon 1755.g. na ruševinama jednog krila starog kaštela podignula novi zidani barokni dvorac, sačuvan je do danas. U njemu se nalazi Limena Glazba Vrbovec i Radio Vrbovec. Poznati Vrbovčani (i oni koji su tu živjeli) su: grof Petar Zrinski, biolog Ljudevit Farkaš-Vukotinović, francuski plemić Eugene de Piennes koji je Strossmayerovoj galeriji starih majstora u Zagrebu darovao 34 slike francuskih, nizozemskih, engleskih i njemačkih slikara, povjesničar Josip Buturac kao i Marija Jurić Zagorka, spisateljica popularnih romana i prva žena novinar na jugu Europe (rođena u Negovcu pored Vrbovca).

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...