Povratak na prethodnu

JASTREBARSKO

Jastrebarsko se po prvi puta spominje 1249. kao "zemlja Jastrebarska" i "forenses de Jastraburcza" u ispravi bana Stjepana, kao središte trgovine i suda, na području koje pripada podgorskoj županiji i tvrđavi u Podgorju (danas Draga Svetojanska). Skraćeni naziv "Jaska" javlja se kao kratica imena "Jastrebarska" još u drevnim latinskim ispravama, a što označava naziv za tada poznate i priznate uzgajivače jastrebova. Kralj Bela IV. dodijelio je 12. siječnja 1257.g. Jastrebarskom povlasticu "slobodnog kraljevskog trgovišta", koja je gotovo 600 godina vrijedila kao pravni dokument u sporovima sa feudalcima i drugim vladarima u očuvanju prava stanovnika ovog grada. Obitelj plemenitih Erdödy ostavili su znatan trag kroz povijest grada Jastrebarsko od 1519.g do 1848.g., osobito banovi Petar i Toma Erdödy. Ban Petar je dobio grofovski naslov nakon pobjede nad Turcima 1565.g. kod Oberške (nadgrobna ploča mu je u crkvi sv. Nikole), a njegov sin Toma iskazao se kao junak i pobjednik bitke sa Turcima kod Siska 1593.g. (u znak zahvalnosti Majci Božjoj obnovio je jaskanski samostan i crkvu B. D. Marije koja je isprva građena u gotičkom stilu, od koje je ostao gotički otvor na sjevernom zidu, te pravokutni oblik svetišta. Barokna obnova početkom XVIII. st. produžuje pravokutnu lađu, te se na zapadnom dijelu gradi pjevalište, a uz sjeverni zid se gradi Kapela Škapularske Majke Božje). Početkom XIX st. Francuzi preuzimaju jaskansko trgovište i posjed, budući da su od 1809.g. hrvatski krajevi južno od Save uključeni u ilirske provincije i ovdje ostaju sve do ljeta 1813.g. Jaskanci prihvaćaju revolucionarne ideje 1848.g. i intenzivni razvoj privrede, prometnica (osobito željezničke), školstva, kulturnih i sportskih društava unaprijeđuje život u ovom kraju. Jastrebarsko je bilo i svjedokom događaja XIX i XX st. budući da su ga obilježili ljudi poput značajnih političara - Ante Starčevića koji je tu živio i radio, kao i Vladka Mačeka, rođenog Jaskanca, važnog sudionika u stvaranju hrvatske državnosti.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...