Povratak na prethodnu

SPLIT - TVRĐAVA KLIS

Zbog svog položaja na prijevoju između Kozjaka i Mosora, kao zaleđe Splita prema Zagori i Bosni, kliška tvrđava bila je važna obrambena utvrda u Hrvatskoj još od svog nastanka u V st. , a osobito u XVI st. u vrijeme nadiranja turske vojske prema Splitu. Klis je i u prijašnjim stoljećima bio bitan sudionik hrvatske povijesti – u IX st. kao sjedište hrvatskih knezova i kraljeva Trpimirovića, od XI st. dio hrvatsko-ugarskog kraljevstva, do 1537.g i poraza hrabrog kapetana Petra Kružića nakon čega je turska vojska zauzela Solin, ali nikad nije ušla u Split. Turci su tada u Klisu postavili upravu Kliškog sandžaka, a preostali branitelji se kao uskoci povlače u Senj, otkuda su 1596. sa Ivanom Albertijem i Nikolom Cindra nakratko zauzeli Klis. Mlečani sa Vukom Mandušićem i Stipanom Sorićem za trajanja Kandijskog rata 1648.g. konačno osvajaju Klis, utvrđuju grad, a džamiju koju su Turci izgradili u gradu pretvaraju u crkvu; tada kliška utvrda dobija konačan izgled koji se, osim pod zubom vremena, nije promijenio do danas.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...