Povratak na prethodnu

OMIŠ - CRKVA SV. MIHOVILA

Prema latinskom natpisu na bočnim vratima crkve, župna crkva sv. Mihovila u Omišu sagrađena je početkom XVII st. Crkvu su uglavnom gradili domaći majstori, sa vidljivim utjecajem gotike, renesanse i ranog baroka. Iznad ulaznih vrata nalazi se kip sv. Mihovila i lijepa prozorska rozeta, kao i grb grada Omiša. Zvonik crkve dovršen je u XVIII st. Unutrašnjost je bogata umjetninama od XV-XVII st, a na vanjskim zidovima crkve nalaze se grbovi mletačkih plemića.

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...