Povratak na prethodnu

ŠIPAN-CRKVA/TVRĐAVA SV. DUH

Mnoge crkve XV i XVI stoljeća građene su u tradicionalnoj formi trobrodnih bazilika ili jednobrodnih crkava sa zvonikom "na preslicu", no postoje i ponešto drugačije izraženi kulturno-povijesni spomenici koji su rezultat lokalnih i povijesnih prilika. Najbolji primjer su crkve-tvrđave Sv. Duha u Suđurđu na Šipanu (1577.g.), kao i u Vrboskoj na Hvaru (1579.g.) građene kao zaštita od turskih ili gusarskih napada i sklonište za stanovništvo okolnih naselja. Otok Šipan bogat je mediteranskom vegetacijom, plodnim poljima između dva vapnenačka grebena, maslinama, vinovom lozom, stablima bajama, nara, agruma i u današnje vrijeme, a tako i u XVI st., kad su 1571.g. Osmanlijski ratnici brodovljem napali stanovništvo i opustošili otok. Nakon toga Dubrovčani intenziviraju građevinske radove na obrani Republike, pa i na otocima; utvrđuju ljetnjikovce, grade kule izvidnice, utvrđuju crkve i samostane – kao što je ova crkva/tvrđava Sv. Duha na Šipanu, tako i franjevačku crkvu na Lopudu. Uz crkvu Sv. Duha nalazi se groblje za cijelu župu Velike Gospe (Gospe od Milosti).

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...