Povratak na prethodnu

Povjest(n)ice

VELIKI TABOR - DVOR OD LEGENDE

Kolikogod zagorski pejzaži bili pitomi, poput pastelnih premaza ruke majstora, na začudno strmim „bregima“ mogu se ponegdje vidjeti čvrste, postojane građevine različitih oblika, svjedoci minulih vremena. Čuje se odjek povijesti - pisane i proživljene; udarci mača, uz fijuk topovskih plotuna i vrisak opečenih rukom branitel...

VELIKI TABOR - POGLED U PRIČU

Mnoga su mjesta bogata pričama stvarnih događaja i legendama izmišljenih doživljaja, no Veliki je Tabor osobit po jednoj koja u sebi sadrži i mit i povijesnu činjenicu – time postaje zanimljiva i arhivarima i ljubopitljivim slušačima, željnih obavjesti o ljubavi i mržnji, prevari i vjernosti, iščekujući sretan završetak, koji u ...

TAJANSTVENA GOTIKA - IZLOŽBA U VELIKOM TABORU

Bogata je i složena povijest življenja na području Hrvatskog zagorja, osobito kad se iščitava slojevito, u prostoru kojeg su odlučili nastaniti hrabri muži i čestite žene, opasati ga zidom i kamenim utvrdama, ozidati siguran dom, čvrstu utvrdu, branik posjeda po Bogu i zakonu. Jedan od njih je i Dvor Veliki Tabor koji broji svoje tr...

KAMENITA VRATA

Kamenita vrata dio su zida utvrde oko zagrebačkog Gradeca, podignutom u 13.st., koja su svoj današnji oblik dobila u 18.st. Tijekom povijesti služila kao glavni ulaz u grad, što se i potvrdilo 1647.g. kad su u vrijeme kuge sva gradska vrata morala biti zatvorena, osim Kamenitih. Kao turistički istaknuti simbol grada Zagreba, Kamenita vrata pozn...

MEDVEDGRAD

...

MLINI - "UKLETA KUĆA"

...

FRANKOPANSKI KAŠTEL - OGULIN

Oko 1570. godine ustrojena je 13. ogulinska kapetanija, koja je imala veliki značaj u sklopu Hrvatske vojne krajine. Tijekom prošlosti, na njenom čelu su se nalazile poznate vojskovođe, između kojih se posebno ističu: Frankopani, knez Petar Zrinski i njegov sin Ivan Zrinski, Gašpar Tržački, Juraj Tržački, Vuk Krsto Trža...

ĐULIN PONOR - OGULIN

Postoji legenda o imenu ponora nad rijekom Dobrom, još iz XVI st. koja govori o djevojci Đuli (Zulejki ili Juli) plemenita roda, koja je prema običaju već bila obećana starijem muškarcu za ženu. No, dogodilo se da je u Ogulin stigao mlad i lijep kapetan Milan Juraić nakon što je obranio frankopansku utvrdu u Tounju od turskog napada....

STARI GRAD - SISAK

Stari grad Sisak je renesansna utvrda građena u obliku trokuta koju je na ušću Kupe u Savu 1544. počeo graditi Zagrebački kaptol za obranu središnje Hrvatske, Štajerske i Koruške. Udaljena je od centra Siska oko 2 km, a za građu njenih zidova korištene su opeke iz vremena keltske Segestice i rimske Siscie. Na ovom mjestu se 22.6.159...

ANDAUTONIJA

Prvi stanovnici ovog područja bili su panonski Iliri, sa kojima su se izmješali Rimljani gradeći cestu Sisak-Ptuj, municipij i na kraju, naselje antičkog tipa. Andautonia se nalazi na mjestu današnjega sela Šćitarjeva u Hrvatskoj, južno od Zagreba i u blizini Velike Gorice. Prema nalazu nekropole iz I st.n.e. koja se nalazi ispod sada v...

STARI GRAD - VARAŽDIN

Stari grad Varaždin jedna je od kulturno-povijesnih znamenitosti Varaždina, nalazi se na sjeverozapadnom dijelu grada, a u njemu je danas smješten Gradski muzej Varaždin. Tvrđava se prvi put spominje u XII st. i vjeruje se da je tada bila sjedište varaždinskih župana, krajem XIV st. dolazi u vlasništvo grofova Celjskih koji je pregrađuju u goti&#...

ČAKOVEC - STARI GRAD

Stari grad Čakovec (Stari grad Zrinskih) je središnja plemićka utvrda u Međimurju, simbol tradicije, povijesti i identiteta Međimurja. Nastao je na mjestu nekadašnje drvene utvrde gospodara Dimitrija Čaka, po kome je naselje kraj utvrde i dobilo ime. U ispravi kralja Karla Roberta 1333.g. navodi se ime grada Čakovca. Tijekom XI...

ZADAR S BEDEMA

Sa zadarskih bedema puca pogled na gradsku luku i most koji spaja jezgru starog grada na poluotoku sa novim naseljima na obali i putem prema zaleđu. Današnji Gradski most dug je 152 m, širok 6 m,sagrađen je 1962.g. i razlikuje se od prvog mosta sagrađenog 1928.g. po tome što se prvotni mogao otvarati po sredini i puštati veće brodove na...

ZADARSKI FORUM I STUP SRAMA

Nezaobilazna odrednica svakog turističkog posjeta gradu Zadru je i pregled rimskog Foruma u staroj gradskoj jezgri. Naizgled samo kameni ostaci pločnika i dva ukrasna stupa, uz malo mašte i povijesnih činjenica postaju srce grada, glavni trg iz doba rimskog cara Augusta, zatvorenog trijema s trgovinama i zanatskim radnjama i galerijama na katu...

RIMSKA VILA - CAVTAT

Na području Cavtata (antičkog Epidaura) nađene su dvije rimske vile – ova je bila smještena na južnom dijelu poluotoka Sustjepana u uvali Cavtat, građena u ranocarskom razdoblju na tri terase, na padini brijega uz morsku obalu prema tadašnjim pravilima gradnje takvih kuća za odmor: povišenog položaja s dobrim pogledom nad okolnim t...

RIMSKA NEKROPOLA - CAVTAT

U antičko doba pokojnici su nalazili svoj mir ili u kamenim i keramičkim urnama ili, kako je ovdje slučaj, u grobovima uklesanim u kamen bilo na pustim dijelovima poluotoka, bilo uz kuće i/ili vile....

ZIDINE - CAVTAT

U Cavtatu se i danas mogu vidjeti brojni dokazi tisućljetne nastanjenosti ovog područja - ovdje je prikazan dio zidina iz rimskog razdoblja koje su opasavale antički Epidaur. ...

BALTAZAR BOGIŠIĆ - CAVTAT

Cavtat je rodno mjesto Baltazara Bogišića, znamenitog hrvatskog pravnika i znanstvenika europskog ugleda, doktora filozofije, povijesnog pisca. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njena osnutka 1867.g., brojnih drugih europskih akademija i znanstvenih društava, ali i nositelj nekoliko visokih europskih odlikovanja. Značajan...

OMIŠ - TVRĐAVA MIRABELLA - PEOVICA

Tvrđava Mirabella - Peovica predstavlja najviši završni dio ograđenog starog grada Omiša, a potječe iz XIII st. Budući da se sa tvrđave može nadzirati i brački kanal, kao i naselja Punte, Prika i Duća, koristila se i kao zaštita grada i kao dobra izvidnička kula. Tvrđava Mirabella - Peovica građena je na &#...

SPLIT - TVRĐAVA KLIS

Zbog svog položaja na prijevoju između Kozjaka i Mosora, kao zaleđe Splita prema Zagori i Bosni, kliška tvrđava bila je važna obrambena utvrda u Hrvatskoj još od svog nastanka u V st. , a osobito u XVI st. u vrijeme nadiranja turske vojske prema Splitu. Klis je i u prijašnjim stoljećima bio bitan sudionik hrvatske povijesti – u IX st. kao...

SPLIT - PERISTIL

Splitski Peristil je središnji dio Dioklecijanove palače, njezin glavni trg i predvorje carskog stana. U rimskom urbanizmu često se koristio mrežni plan gradnje koji se bazirao na organizaciji rimskog vojnog logora ("castrum") sa karakterističnim rasporedom ulica koje se križaju isključivo pod pravim kutem, dok dvije glavne i najšire uli...

JUPITEROV HRAM

Jupiterov hram nalazi se nedaleko Peristila, u sklopu Dioklecijanove palače, bio je posvećen vrhovnom rimskom božanstvu Jupiteru, kojeg je car Dioklecijan osobito štovao; svakoga bi jutra kroz nadsvođeni prolaz kolonada odlazio iz svoje palače u Jupiterov hram, kadkada i u Venerin i Kibelin koji su se nalazili u blizini. Ispred Jupiterovo...

GRGUR NINSKI I SV. EUFEMIJA

Veliki brončani kip Grgura Ninskog, hrvatskog biskupa iz X st. izradio je kipar Ivan Meštrović 1929.g. i postavio ga isprva na Peristil, da bi iza II svj.rata bio premješten ispred sjevernih, Zlatnih vrata Dioklecijanove palače. Meštrović je izradio još dva kipa Grgura Ninskog-jedan je u Ninu, drugi u Varaždinu, a prema urbanoj legendi z...

DIOKLECIJANOVI PODRUMI

Najbolje očuvan dio Dioklecijanove palače u Splitu čine nadsvođene dvorane i hodnici koji se nalaze u prizemlju južnog dijela palače, a sagrađeni su s namjerom da zbog nagibne kosine terena prema moru izravnaju razinu južnog, stambenog dijela sa ostalim dijelovima palače. Zidovi tih "podruma" bili su temelj carske rezidenci...

SPLIT - VESTIBUL

Kada je car Dioklecijan primao osobite goste u svojoj palači u Splitu, oni su preko Peristila ušli u Vestibul - ulaznu dvoranu smještenu ispred osobnih odaja njegovog carskog veličanstva. Prostorija interesantno izgleda - izvana poput kocke, a kružne unutrašnjosti sa zaobljenim stropom kroz koji je ulazila svjetlost, sa mozaikom na vrhu i zidovima...

SOLIN - SALONA

Nedaleko Splita, danas kao dio grada Solina smještena je Salona - bogato nalazište arheoloških iskopina od vremena grčko-ilirske naseobine do kasnoantičkog grada uništenog 614.g. provalom Avara i Slavena. Prema grčkom geografu Strabonu, na ovom području živjelo je ilirsko pleme Dalmata koje je trgovalo sa grčkim pomorcima; poč...

JASTREBARSKO - DVORAC OBITELJI ERDÖDY

Dvorac Erdödy najstariji je sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom, podigao ga je ban Matija Gereb u XV st. Od početka XVI. st. pa sve do 1922. dvorac je bio u posjedu plemićke obitelji Erdödy. Tijekom godina ovaj je četverokutni dvor mnogo puta dograđivan, pojačan s dvije impresivne, zaobljene kule smješten na blagoj uzvisin...

TROGIR - TVRĐAVA KAMERLENGO

Tvrđava ili kaštel Kamerlengo nalazi se na jugozapadnom rubu grada Trogira, nazvana po kamerlengu = činovniku/ blagajniku koji je bio zadužen obaviti sve novčane poslove u dogovoru sa knezom. Današnji oblik zidina postoji od dolaska mletačke vlasti, a gradio ih je (kao i tvrđavu) majstor Marin Radoja u XV st. (1420.-1437.). Tvrđ...

ČARDAK - IVANIĆ GRAD

Za vrijeme održavanja manifestacije Bučijada 2012.g. otvorena je u dvorištu SB Naftalan zanimljiva etno izložba u tradicijskoj kući moslavačko-posavskog kraja, zvanoj „čardak“. Čardak je riječ turskog porijekla, no u njega je preuzeta iz perzijskog jezika (čartaq = četiri) i ima više značenja. U našim krajevima o...

KONJŠČINA - STARI GRAD

Stari Grad Konjščina zaštićeni je spomenik kulture čija povijest seže daleko u XV stoljeće. Tada je sagrađen kao drveni kaštel dozvolom kralja Matije Korvina koji je 1477.g. ukazom dozvolio Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici. Nakon što su vlastelini dobili pravo održavanja tjednog sajma, u drugoj polovini XV st. ...

KONAVLE - SOKOL KULA

...

KULA - VALPOVO

Na sjevernom dijelu valpovačkog dvorca nalazi se srednjevjekovna kula i dio bedema, gotovo u cijelosti jedini očuvan primjer svjetovne arhitekture tog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zidana je opekom, visoka dva kata koji završavaju vidikovcem; i u prizemlju i na oba kata nalazi se kružna prostorija s nadsvođenom kupolom, zidovi su širok...

DVORAC PRANDAU - NORMANN (INTERIJER)

Još je od XV st. ovaj lijepi slavonski kraj u posjedu hrabrog viteza, bana Ivana Morovića, zaštitnika kršćanstva, plemića odanog kralju ugarskom koji znak zmaja utiskuje u kulu i kao da je time obilježava za spomen budućim generacijama. Prolaze stoljeća, turska vojska s njima, izgled i običaji dvorski se mijenjaju, kralj Karlo V...

DVORAC PRANDAU - NORMANN

Dvorac Prandau-Normann nalazi se u slavonskom gradiću Valpovu, velik je i vrijedan povijesni i kulturni spomenik svjetovne arhitekture u Hrvatskoj. Isprva se na ovom mjestu nalazila srednjovjekovna utvrda od koje je ostala dobro sačuvana sjeverna kula i dio vanjskih bedema na koji su se u XVIII st. dogradila bočna barokna krila koja su zagradi...

PULA - AUGUSTOV HRAM

Povijest grada Pule bogata je i seže daleko u prošlost, o čemu i danas govore njeni samo naizgled nijemi kameni svjedoci; brojni su, dobro očuvani još iz antičkih vremena rimske vojne luke i naseobine i prisutni u svakodnevnom životu današnjih stanovnika. Poseban je pak osobni doživljaj prolaska kroz vrijeme kad dođete na pulski Forum us...

PULA - PODRUMI ARENE

U podrumima ispod pulske Arene može se vidjeti zanimljiv stalni postav Arheološkog muzeja Istre "Vinogradarstvo i maslinarstvo Istre u antici" kojim se posjetiteljima približio način priprave (i tada vrhunskog i prepoznatljivog) maslinovog ulja i vina, njihov transport amforama diljem Histrie, ostalih pokrajina rimskog Carstva, a svakako i samog grada...

PULA - ARENA

Rimski amfiteatar u Poli (Puli) najveći je i najbolje sačuvan u Hrvatskoj, uz one u Saloni (Solinu), Epidaurusu (Cavtatu), Jaderi (Zadru), Aequumu (Čitluk kod Sinja) i Burnumu (blizu Knina). Poznatiji je pod nazivom Arena, prema lat. "arena" - pijesak, čime su posipali borilište gladijatora, zvijeri, mjesto smaknuća raznovrsnih krimi...

NIN

Još od antičkih vremena bilo je naseljeno područje grada Nina, što u kontinuitetu traje do danas. Osobitu važnost hrvatskoj povijesti predstavlja razdoblje vladavine kneza Branimira, za kojeg je primorska Hrvatska postala samostalna, priznata od pape Ivana VIII (7.6.879.g.), a knez Branimir priznat kao samostalan vladar. Područje grada Nina...

"MALI DVORAC" MARKA PEJAČEVIĆA - NAŠICE

Za Marka VI, najstarijeg sina Teodora grofa Pejačevića, sagrađen je 1907.g. nedaleko glavnog "velikog" obiteljskog dvorca nešto manji, no lijep i ugodan za boravak dvorac u neoklasicističkom stilu, nazvan "mali", "lovački" ili "zimski" dvorac. Geometrijski je pravilnog tlocrta u obliku slova H, širokog stepeništa koje vodi prema peri...

DVORAC PEJAČEVIĆ - NAŠICE

O "velikom" dvorcu obitelji Pejačević u Našicama rečeno je i napisano puno stručnih tekstova povjesničara umjetnosti, arhitekata, povjesničara – no najbolje je da svaki posjetilac grada Našica ciljano i s namjerom posjeti ovu dominantnu i gordu građevinu, da prošeta oko dvorca i uživa u njegovom kasnobaroknom (1812.g.) izra...

GUPČEVA LIPA - GORNJA STUBICA

U neposrednoj blizini crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici nalazi se stablo lipe, prema predaji još od 1573.g., koja je služila kao zborno mjesto stubičkih ustanika okupljenih oko vođe Matije Gupca u ustanku protiv Franje Tahija i ondašnjih feudalaca. Visoka je 9 metara, opseg debla iznosi 4,90 m, a prsni promjer 1,57 m; lipa predstavlja prirodnu rij...

SPOMENIK MATIJI GUPCU - GORNJA STUBICA

Spomenik Seljačkoj buni iz 1573.g., ustanicima i njihovom vođi Matiji Gupcu je monumentalna kiparska kompozicija autora Antuna Augustinčića sa suradnicima. Podignuta je (1971.-1973. godine) u spomen parku kod dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, u kojem se nalazi i Muzej seljačkih buna. Buna je počela u noći između ...

ŠIBENIK - TVRĐAVA SV. NIKOLE

...

ŠIBENIK - TVRĐAVA SV. MIHOVILA

...

TVRĐAVA MINČETA - DUBROVNIK

Jedna od poznatih dubrovačkih tvrđava je i Minčeta, karakteristična po svom kružnom obliku sa visokim kruništem, smještena na sjeverozapadnom dijelu dubrovačkih zidina. Kula dobila naziv po dubrovačkoj plemenitoj obitelji Menčetić koji su darovali dio svog posjeda za izgradnju obrambene tvrđave u sklopu dubrova&...

TVRĐAVA LOVRIJENAC - DUBROVNIK

Izdvojena iz lanca dubrovačkih zidina, tvrđava, kula i bastiona, na zapadnom dijelu Dubrovnika, malo ispred ulaza Vrata od Pila nalazi se poznata tvrđava Lovrijenac. Sagrađena na stijeni visokoj 37 m. u XIV st. u roku od samo 3 mjeseca kao obrana Dubrovačke Republike od Mletaka – sa posadom od dvadesetak vojnika i zapovjednikom plemi...

DUBROVAČKE ZIDINE

Doći u Dubrovnik, a ne prošetati zidinama dugima 1940 m, širokim 3-6 m (ovisno mjerite li s morske ili kopnene strane), visokim i do 25 m koje okružuju njegovu staru gradsku jezgru znači uskratiti si jedan naporan, višesatan, iscrpljujuć, no neprocjenjiv doživljaj kojeg svakako valja preporučiti. Predlažemo šetnju u proljeće ili ranu...

KNINSKA TVRĐAVA

Kninska tvrđava je zaštićena fortifikacijska građevina i upisana u registar Kulturne baštine Republike Hrvatske kao spomenik nulte kategorije. Duga je 470 m2, široka 110m2, sa zidovima i bedemima visokim i do 20m i dijeli se na tri grada: sjeverni, srednji i južni. Svaki je dio grada zaštićen puškarnicama i topovskim otvorima, a među...

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...