Povratak na prethodnu

Crkve, sakralni objekti

ŠIPAN-CRKVA/TVRĐAVA SV. DUH

Mnoge crkve XV i XVI stoljeća građene su u tradicionalnoj formi trobrodnih bazilika ili jednobrodnih crkava sa zvonikom "na preslicu", no postoje i ponešto drugačije izraženi kulturno-povijesni spomenici koji su rezultat lokalnih i povijesnih prilika. Najbolji primjer su crkve-tvrđave Sv. Duha u Suđurđu na Šipanu (1577.g.), k...

KAPELA SV. BARBARE - TUROPOLJE

...

MIROGOJ, SVI SVETI - ZAGREB

Blagdan Svih svetih slavi se u Rimu od VI st., a od VIII st. obilježava se 1.studenog., kad je papa Grgur IV sagradio u bazilici sv. Petra kapelu Svih svetih. Na taj se dan posebno spominjemo dragih, bliskih ljudi koji više nisu s nama kao i onih koji su na osobit način utjecali na naš život; odajemo im počast u kontemplaciji i pažnjom na njihovim...

PROSLAVA 200g. ŽUPE UZNESENJA BDM U REMETAMA

Župu Uznesenja Blažene Djevice Marije je 12. listopada 1812. g. osnovao zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac u zagrebačkim Remetama, tako da ove godine slavi 200. godišnjicu postojanja . Tada je i crkva Majke Božje Remetske postala župna crkva posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije. Njezina je povijest bogata i seže od sredine XIII st.,...

CRKVA MAJKE BOŽJE REMETSKE

U zagrebačkom naselju Remete nalazi se crkva Majke Božje Remetske, poznato marijansko svetište koje su osnovali pavlini 1288. g. na nenaseljenom mjestu (eremus - pust; zato se ovaj kraj naziva Remete). U XVI st. turska vojska razorila je svetište i ubila 12 svećenikau Vugrovcu. U XVII i XVIII st. crkva i samostan se osnažuju, a svetište dobiva naz...

PALMA - BAZILIKA SRCA ISUSOVA

Ove, 2012.g. navršava se 110 godina od početka djelovanja poznate zagrebačke crkve "Palme" - Bazilike srca Isusova, nacionalnog svetišta i župne crkve, koja je još 1963.g. proglašena spomenikom kulture. Sve je započelo još 1858.g. zakladom nadbiskupa Haulika u kojoj su prikupljeni novci bili namijenjeni za izgradnju crkve i samostana, kao i ...

MARIJA BISTRICA

Marija Bistrica je općina u Krapinsko-zagorskoj županiji, a mjesto Bistrica dobilo je ime po potoku koji protječe kroz mjesto. Prvi se put navodi 1209.g. u povelji kojom hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. vraća županu Vratislavu njegove zaplijenjene posjede, uključujući i Bistricu. Župa u Bistrici spominje se prvi put 1334. g.sa župn...

KOZALA, SVI SVETI - RIJEKA

Riječko groblje Kozala jedno je od najstarijih groblja u Hrvatskoj ( 1.12.1838.) i do danas je u upotrebi. Budući da je stanovništvo u Rijeci multikulturalno i njihovo posljednje počivalište odražava bogatstvo u različitosti natpisa i prezimena, zanimljivim podacima i simbolima različitih religija, kao i uvjerenja. Od početaka...

CRKVA SV. MARTINA - ŠČITARJEVO

Župna crkva sv. Martina u Ščitarjevu spominje se prvi puta 1334. godine u popisu župa Zagrebačke biskupije kao "Ecclesia beatissimi Martini de Chicarie", dok se samo selo spominje već 1217. godine kao jedna od međa posjeda Kosnica. Crkva Sv. Martina je smještena je na najvišem položaju u selu, sagrađena je u XVIII st., a pregrađ...

KATEDRALA - VARAŽDIN

Smatra se da je katedrala Uzesenja BDM najljepša barokna građevina u Varaždinu. Isprva je bila isusovačka crkva (jednobrodna, sa šest pobočnih kapela nad kojima su dvije galerije) i samostan, kasnije je služila pavlinskom redu; građena je od 1642. - 1646. g. pod vodstvom Juraja Matote, a pod pokroviteljstvom grofa Gašpara Draškovića...

CRKVA SV. NIKOLE - ČILIPI

Župna Crkva prava je ljepotica u cijelom konavoskom i dubrovačkom kraju. Crkva je trobrodna, s visokim kupolama, s jakim mramornim pilastrima centralne lađe. Duga je 29, široka 21, visoka 13 metara. Unutrašnjost odgovara vanjskom skladu kamene arhitekture. Crkva je sa tri prostrane lađe, visokom kupolom na stupovima, s kružnom sakristijom, s ...

ZADAR - CRKVA SV. ŠIME

Na Poljani Šime Budinića u Zadru nalazi se crkva sv. Šimuna, zanimljiv i poseban izvor kulturnih, povijesnih i umjetničkih priča iz davnina. Isprva se ovdje nalazila starokršćanska trobrodna bazilika sv. Stjepana, no preimenovana je u crkvu sv. Šimuna u XVI st. kada je u nju donesena škrinja sa tijelom sveca koji je prošao put od Palesti...

ZADAR - SV. STOŠIJA (unutrašnjost)

Unutrašnost katedrale je impresivna sa središnjom lađom tri puta širom od pobočnih od kojih je odijeljena dugim nizom stupova i pilona, povišenim prezbiterijem sa obostranim nizom 54 drvena gotička korska sjedala iz XV st. sa dva osobita sjedala - biskupskog sa sjeverne i kneževog s južne strane, ranogotičkim ciborijem s različito uk...

ZADAR - SV. STOŠIJA (izvana)

Katedrala Sv. Stošije (Anastazije) u Zadru najveća je crkva u Dalmaciji, duga 50 i široka 18 metara. Sadašnji izgled trobrodne sakralne građevine ostvaren je u doba kasne romanike/rane gotike, u XIV st, kad je dovršeno pročelje sa velikom i malom rozetom, portalom i slijepim arkadama sa stupićima, dok je luneta iznad glavnih vrata napravl...

ZADAR- ZVONIK SV. STOŠIJE

Zvonik katedrale nalazi se u produžetku njenog sjevernog bočnog broda; do prvog kata bio je izgrađen u XV st. za vrijeme nadbiskupa Vallaressa, bez otvora sa slijepim lukovima. U XIX st. britanski arhitekt i povjesničar umjetnosti Sir Thomas Graham Jackson izgradio gornje katove u neoromaničkom stilu, a krov je projektiran prema zvoniku k...

ZADAR - SV. DONAT

Svaki grad ima svoj prepoznatljivu građevinu, simbol koji ga predstavlja u vizualnoj komunikaciji. Za Zadar je to crkva sv. Donata, građena u ranom srednjem vijeku IX st. , predromaničkih obilježja tadašnjeg europskog graditeljstva dvorskih crkava ranobizantskog i karolinškog doba. Osobitog je kružnog tlocrta, visoka 27 m, široka 22 m rađ...

CRKVA SV. MARTINA - DUGO SELO

Današnja župna crkva Sv. Martina u Dugom Selu građena je od Martinja 1899. do Božića 1900. godine kada je blagoslovljena. Nacrte je izradio poznati zagrebački arhitekt Herman Bollé, a za izvođača radova bio je izabran sisački građevinski poduzetnik Andrija Colussi. U opremanju crkve bili su uključeni broji ondašnji poz...

STARA CRKVA SV. MARTINA - MARTIN BREG

Crkva Sv. Martina na Martin Bregu je najstariji kulturno-povijesni spomenik prve kategorije ovoga područja, kao i arheološki lokalitet. Crkva je izgrađena u stilu barokizirane gotike 1209.g., danas je u ruševnom stanju, no budući da su u tijeku su arheološka iskapanja moguća je revitalizacija ovog kulturnog i sakralnog objekta. Sveti Mar...

CRKVA GOSPE OD SNIJEGA - CAVTAT

Crkva i samostan posvećeni su Bl. Djev. Mariji Snježnoj prema crkvici sv. Marije sa otoka Mrkana pred Cavtatom koju su u XIII st. napustili benediktinci, a 1377. i trebinjski biskupi. Crkva je izgrađena 1493., u upotrebi je od 1494., unutra završena 1509/1510. U petsto godina staroj gotičko - renesansnoj franjevačkoj crkvi Gospe od snije...

SAMOSTAN GOSPE OD SNIJEGA - CAVTAT

Samostan je osnovan 1484. na poticaj dubrovačke Male braće (radi osnivanja vlastite provincije) i građen u dva perioda: franjevačkom (iz 1484.) i donatora plemića Franka Gučetića (iz 1502. - sadašnji samostan). Kompleks je klaustralni, jednokatni, pravokutna oblika sa crkvom u istočnom krilu i vrtom sjeverno, koji je ...

CRKVA SV. NIKOLE - CAVTAT

Župna crkva sv. Nikole (XV st.) nalazi se u samoj gradskoj jezgri, često posjećena i od onih koji traže utjehu u miru, kao i onih koji se žele upoznati sa kulturnom ostavštinom umjetnika ovoga područja. Preko kamenih skala okruženih balustradom ulazi se u crkvu koja je u unutrašnjosti barokna, oslikana djelima znamenitih umjetnika (Carmello Re...

OMIŠ - CRKVA SV. MIHOVILA

Prema latinskom natpisu na bočnim vratima crkve, župna crkva sv. Mihovila u Omišu sagrađena je početkom XVII st. Crkvu su uglavnom gradili domaći majstori, sa vidljivim utjecajem gotike, renesanse i ranog baroka. Iznad ulaznih vrata nalazi se kip sv. Mihovila i lijepa prozorska rozeta, kao i grb grada Omiša. Zvonik crkve dovršen je u XVI...

JASTREBARSKO - CRKVA SV. NIKOLE

Župa svetog Nikole spominje se 1257. u povelji Bele IV. i nalazi se u popisu arhiđakona goričkog Ivana iz 1334. godine. Crkva se od svoje prvotne gradnje (1772.-1775.g.) nalazi na istom mjestu, na prirodnom brežuljku koji se spušta sve do ceste. Nakon potresa 1880. crkva je restaurirana, pročelje preoblikovano, a ostao je ulaz uokviren kamenim...

VRBOVEC - CRKVA SV. VIDA

U središtu Vrbovca nalazi se župna crkva sv. Vida koja se spominje još 1338.g, no stradala 1591. godine u turskom napadu kad je osvojen i spaljen grad Vrbovec. Temeljito je obnovljena u XVII st. da bi 1754. godine ponovno stradala u požaru. Današnji oblik dobila je obnovom u XVIII. st. kada je barokizirana, a od stare crkve ostao je tek gotički tlocrt. ...

LEPOGLAVA - ORGULJE IZ CRKVE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

...

LEPOGLAVA - CRKVA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Zahvaljujući Hermanu Celjskom na područje grada Lepoglave 1400.g. dolaze pavlini, svećenici zaslužni za promicanje i razvoj prosvjete i umjetnosti u Hrvatskoj, grade samostan i crkvu koju su posvetili BDM 1415. g.. Povijest i crkve i samostana je burna - 1481.g. stradala je pri prodoru Turaka, obnovljena zaslugom bana Ivaniša Korvina (koji j...

DVORSKA KAPELA SV. TROJSTVA - VALPOVO

Najstarija crkva u Valpovu, dvorska kapela Sv. Trojstva nalazi se u sklopu dvorca Prandau-Normann. Sagrađena je u XV st. kao kapela Sv. Ladislava unutar utvrde bana Ivana Morovića. U XVI st., za osmanlijske okupacije prenamijenjena je u džamiju, a u XVIII st. (1723.g.) obnovljena je u baroknom stilu i posvećena u kapelu. Danas se u njoj se na...

NAJMANJA KATEDRALA NA SVIJETU

Crkva sv. Križa u Ninu...

NIN - CRKVA SV. NIKOLE

...

KRIPTA ĐAKOVAČKE KATEDRALE

U kripti đakovačke Katedrale sahranjeni su brojni biskupi đakovačke (srijemske i bosanske) biskupije, a posebno se ističe grob biskupa Josipa Jurja Strossmayera i značenjem i umjetničkom kompozicijom likova kipara Valdeca. Strossmayer je bio ne samo markantna osoba svoga vremena, već je svojim djelima utisnuo znač...

ĐAKOVAČKA KATEDRALA - UNUTRAŠNJOST

Unutrašnjost đakovačke katedrale sv. Petra bogato je ukrašena freskama i kipovima njemačkih umjetnika, oca i sina Seitz, raznolikim ornamentima majstora Voltolinija, kamenim reljefima kipara Luje Lozice, Ivana Rendića. Sedam pomoćnih oltara, raskošni glavni oltar, propovjedaonica i biskupska katedra, velike orgulje na pjevačkom ...

ĐAKOVAČKA KATEDRALA IZVANA

Katedrala sv. Petra smještena u središtu Đakova, sagrađena je 1882.g. -prema obliku latinskog križa u romaničko-gotičkom stilu sa dva tornja i pozlaćenom kupolom - zalaganjem biskupa Josipa Jurja Strossmayera, znanjem bečkih arhitekata Rössnera i Schmidta, umjetničkim nadahnućem Ganglove, Vodičkine i Rendićev...

TEMPLARSKA CRKVA SV. MARTINA - NAŠICE

.. je jedini potpuno očuvani templarski spomenik u Hrvatskoj. Nalazi se na rubu sela Martina, na blagoj uzvisini iznad magistralne ceste Našice – Orahovica; vjerojatno se kao postaja vitezova templara koristila i u druge svrhe – kao mjesto sigurnih novčarskih usluga, ali i kao odmorište na nekadašnjoj povijesnoj rimskoj cesti prema Kutjevu i Pože...

CRKVA SV. ANTUNA PADOVANSKOG - NAŠICE

Na blagoj uzvisini u centru Našica nalaze se samostan braće franjevaca i župna crkva sv. Antuna Padovanskog. Isprva je bila sagrađena u XIV st. kao jednostavna gotička jednobrodna crkvica, a sadašnji barokni izgled dobila je početkom XVIII st. kad je obnovljena, dozidan joj je zvonik, proširena korom i dvjema kapelama. Između sedam...

KAPELICA OBITELJI I GROB DORE PEJAČEVIĆ

Nasuprot našičkog gradskog groblja, u predjelu Matanovci, nalazi se grob hrvatske skladateljice Dore Pejačević smješten kraj kapele i posljednjeg počivališta ostalih članova te razgranate i poznate aristokratske obitelji. Kapela je sagrađena 1881.g. u neogotičkom stilu prema zamisli arhitekta Hermana Bollea, sa crkvom poviš...

CRKVA SV. JURJA - GORNJA STUBICA

Župna crkva Svetog Jurja Mučenika, u Gornjoj Stubici, prvi put se spominje u povelji kralja Andrije II. Arpadovića iz 1209. Godine. U njoj se ističu se ranobarokni ciborij, tri barokna oltara, propovjedaonica i orgulje iz 1806. godine. Oko crkve nalazi se lijepo uređeni park sa više od 50 vrsta ukrasnih sadnica (ima i sekvoja) u kojem j...

ŠIBENSKI LOURDES

...

ŠIBENIK - KATEDRALA SV. JAKOVA unutrašnjost

...

ŠIBENIK - KATEDRALA SV. JAKOVA izvana

...

ŽUPA SV. BRCKO, BRCKOVLJANI

...

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...