Povratak na prethodnu

Omiš

OMIŠ - PANORAMA S MIRABELLE

Sa tvrđave Mirabella pruža se dojmljiv panoramski pregled Omiša, grada smještenog na ušću rijeke Cetine koja se na ovom mjestu ulijeva u more, a suprotnim dijelom ulazi duboko u zaleđe, do prostora Poljica i nekadašnje Poljičke kneževine. Stari grad Omiš bio je sa tri strane zaštićen zidinama, dok su ga sa sjeverne strane okružili Po...

OMIŠ - STARI GRAD

Omiš je pravi dalmatinski gradić 20-tak km udaljen od Splita, smješten na ušću Cetine, bogat kulturno-povijesnim znamenitostima, raskošnom i dinamičnom prirodom u zaleđu, dugim pješčanim gradskim plažama i dobrom gastronomskom ponudom. Poznat je i kao kolijevka klapske pjesme, ponosan na svoju povijest koja seže u X st. kad se naziv...

OMIŠ - KONOBA U NAŠEG MARINA

Prije 400 g. Omiš je izgledao ponešto drugačije, no istaknuta mjesta okupljanja ljudi ostala su živa i do danas. Tako je i vinarija nasuprot crkve Sv. Roka zadržala svoj duh hedonizma dobre hrane, vina i klapske pjesme do1969. g. kad je kao dalmatinska konoba obitelji Mindoljević nastavila svoj život do danas. Njezina vrijednost prepoznata je 197...

OMIŠ - RADMANOVE MLINICE

U današnje vrijeme Radmanove mlinice pojam su koji obuhvaća i turističku agenciju smještenu u Omišu i restoran-izletište u kanjonu Cetine. Restoran je zadržao ladanjski duh prošlih vremena kad su se na tom području nalazile brojne mlinice, a obitelj Radman ih sredinom XIX st. preuredila u gospodarski objekt, koji i danas rado i dobro ugoš...

OMIŠ - CRKVA SV. MIHOVILA

Prema latinskom natpisu na bočnim vratima crkve, župna crkva sv. Mihovila u Omišu sagrađena je početkom XVII st. Crkvu su uglavnom gradili domaći majstori, sa vidljivim utjecajem gotike, renesanse i ranog baroka. Iznad ulaznih vrata nalazi se kip sv. Mihovila i lijepa prozorska rozeta, kao i grb grada Omiša. Zvonik crkve dovršen je u XVI...

OMIŠ - KANJON CETINE

Rijeka Cetina proteže se duž 105 km od svog izvora u blizini istoimenog sela podno planine Dinare, do ušća u jadransko more kod Omiša. Vjerojatno je ime dobila prema latinskom nazivu "Kentona", kako ju je nazivalo pleme Dalmata koje je nastavalo ta područja. U kanjonu od Tisnih stina (blizu Radmanovih mlinica) do svog ušća postaje mirna i sjaj...

OMIŠ - TVRĐAVA MIRABELLA - PEOVICA

Tvrđava Mirabella - Peovica predstavlja najviši završni dio ograđenog starog grada Omiša, a potječe iz XIII st. Budući da se sa tvrđave može nadzirati i brački kanal, kao i naselja Punte, Prika i Duća, koristila se i kao zaštita grada i kao dobra izvidnička kula. Tvrđava Mirabella - Peovica građena je na &#...

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...