Cilj udruge

» promocija hrvatske kulturne i tradicijske baštine, prirodnih ljepota i turizma RH

» promicanje ekološke spoznaje o načinu očuvanja prirode i čovjekova okoliša

» prikazati ljepotu naših krajeva bogatih povijesnim i kulturnim obilježjima u očuvanom prirodnom okruženju, na taj način pridonijeti promociji regionalnih osobitosti manjih i većih gradova i mjesta i kontinentalnog i obalnog dijela Hrvatske

» širem krugu korisnika interneta i u Hrvatskoj i izvan nje približiti i predočiti na razumljiv i dostupan način bogatstvo i vrijednost naše kulture, povijesti i umjetnosti

» poticanje na filmsko/video stvaralaštvo

» osmišljavanje i realizacija izvanškolskih programa s programima filmsko/video odgoja, posebno darovite i hendikepirane djece

» suradnja sa srodnim organizacijama i centrima za zaštitu okoliša, ustanovama, organizacijama i udruženjima koje promiču kulturu, umjetnost i turizam, zdravstvo i socijalnu skrb

Program udruge

Udruga će se baviti:

 » filmskom i video produkcijom kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija koje se održavaju u Republici Hrvatskoj
 » prikazom gradova, mjesta i naselja u Republici Hrvatskoj
 » predstavljanjem gospodarskih, kulturnih i sportskih objekata u Republici Hrvatskoj
 » filmskom i video produkcijom vizualne antropologije
 » filmskom i video produkcijom nacionalnih parkova i parkova prirode, izletišta i eko-zona
 » filmskom i video produkcijom povijesnih i arheoloških lokaliteta
 » suradnjom sa srodnim organizacijama i centrima za zaštitu okoliša, ustanovama, organizacijama i udruženjima koje promiču kulturu, umjetnost i turizam, obrazovanje, znanost, zdravstvo i socijalnu skrb

Mjere za ostvarivanje programa:

 » uspostavljanje veza radi ostvarivanja gospodarskih i drugih poslovnih odnosa, kao i povezivanje na različitim razinama s drugim ustanovama, udrugama i privatnim osobama koje imaju srodne ciljeve i djelatnosti

Izvori financiranja Udruge:

 » donacije i dotacije iz državnog proračuna, jedinica lokalne i regionalne samouprave
 » donacije trgovačkih društava, banaka, organizacija i tvrtki koja su u vlasništvu RH, kao i u privatnom vlasništvu
 » članarine prikupljene od fizičkih osoba, kao i od pravnih osoba, uzimajući u obzir porezne propise koji članarine i dotacije udrugama za općekorisne svrhe tretiraju kao troškove poslovanja kojima se umanjuje osnovica poreza na dobit

Najnovije

ZAGREB COFFE&CHOCOF ...

ŠIBENSKI KUHARI ...

VESELA DJEČJA ...

ČAROBNA DRUŽBA ...